Kuhinjska oprema - Serija 650

Električna kuhala - staklokeramika

Električni štednjak sa 2 staklokeramičke ploče

Električni štednjak sa 2 staklokeramičke ploče

Električni štednjak sa 2 staklokeramičke ploče
1 ploča 2,5kW
1 ploča 1,8kW

Električni štednjak sa 2 staklokeramičke ploče - POWER

Električni štednjak sa 2 staklokeramičke ploče - POWER

Električni štednjak sa 2 staklokeramičke ploče - POJAČANA VERZIJA
2 ploča 2,5kW

Električni štednjak sa 4 staklokeramičke ploče

Električni štednjak sa 4 staklokeramičke ploče

Električni štednjak sa 4 staklokeramičke ploče
2 ploča 2,5kW
1 ploča 1,8kW
1 ploča 1,2kW

Električni štednjak sa 4 staklokeramičke ploče - POWER

Električni štednjak sa 4 staklokeramičke ploče - POWER

Električni štednjak sa 4 staklokeramičke ploče - POJAČANA VERZIJA
4 ploča 2,5kW

Električni štednjak sa 4 staklokeramičke ploče i ventiliranom pećnicom

Električni štednjak sa 4 staklokeramičke ploče i ventiliranom pećnicom

Električni štednjak sa 4 staklokeramičke ploče i ventiliranom pećnicom
2 ploče 2,5kW
1 ploča 1,8kW
1 ploča 1,2kW
pećnica 4,2kW - GN1/1

Električni štednjak sa 4 staklokeramičke ploče i ventiliranom pećnicom - POWER

Električni štednjak sa 4 staklokeramičke ploče i ventiliranom pećnicom - POWER

Električni štednjak sa 4 staklokeramičke ploče i ventiliranom pećnicom
4 ploče 2,5kW
pećnica 4,2kW - GN1/1