Fimar Termika

Električne konvekcijske pećnice

Konvenkcijske pećnice imaju ugrađene ventilatore za postizanje cirkulacije vručeg zraka oko hrane, čime se postiže brža i kvalitetnija termička obrada.

Električna konvekcijska pećnica Fimar - FN/423E - EV

Električna konvekcijska pećnica Fimar - FN/423E - EV

Konvekcijska pečnica izvedena od Inox a, sa jednim ventilatorom.

Električna konvekcijska pećnica Fimar - GN/5N

Električna konvekcijska pećnica Fimar - GN/5N

Konvekcijska pečnica izvedena od Inox a, sa jednim ventilatorom.

Električna konvekcijska pećnica Fimar - GN/7N

Električna konvekcijska pećnica Fimar - GN/7N

Konvekcijska pečnica izvedena od Inox a, sa jednim ventilatorom.

Električna konvekcijska pećnica Fimar - GN/10N

Električna konvekcijska pećnica Fimar - GN/10N

Konvekcijska pečnica izvedena od Inox a, sa jednim ventilatorom.

Multifunkcijska konvekcijska pećnica sa direktnim upuhivanjem pare GE/5

Multifunkcijska konvekcijska pećnica sa direktnim upuhivanjem pare GE/5

Konvekcijska pečnica izvedena od Inox a, sa funkcijom direktnog upuhivanja pare.

Multifunkcijska konvekcijska pećnica sa direktnim upuhivanjem pare GE/7

Multifunkcijska konvekcijska pećnica sa direktnim upuhivanjem pare GE/7

Konvekcijska pečnica izvedena od Inox a, sa jednim ventilatorom.

Multifunkcijska konvekcijska pećnica sa direktnim upuhivanjem pare GE/10

Multifunkcijska konvekcijska pećnica sa direktnim upuhivanjem pare GE/10

Konvekcijska pečnica izvedena od Inox a, sa funkcijom direktnog upuhivanja pare.

Digitalna konvekcijska pećnica sa 99 programa GD/5

Digitalna konvekcijska pećnica sa 99 programa GD/5

Digitalna konvekcijska pećnica izvedena od Inoxa, sa 99 programa.

Digitalna konvekcijska pećnica sa 99 programa GD/7

Digitalna konvekcijska pećnica sa 99 programa GD/7

Digitalna konvekcijska pećnica izvedena od Inoxa, sa 99 programa.

Digitalna konvekcijska pećnica sa 99 programa GD/10

Digitalna konvekcijska pećnica sa 99 programa GD/10

Digitalna konvekcijska pećnica izvedena od Inoxa, sa 99 programa.

Konvekcijska pećnica za peciva PA/5

Konvekcijska pećnica za peciva PA/5

Konvekcijska pečnica za peciva izvedena od Inox a, sa jednim ventilatorom.

Konvekcijska pećnica za peciva PA/7

Konvekcijska pećnica za peciva PA/7

Konvekcijska pečnica za peciva izvedena od Inox a, sa jednim ventilatorom.

Konvekcijska pećnica za peciva PA/10

Konvekcijska pećnica za peciva PA/10

Konvekcijska pečnica za peciva izvedena od Inox a, sa jednim ventilatorom.

Digitalna konvekcijska pećnica za peciva sa 99 programa PD/5

Digitalna konvekcijska pećnica za peciva sa 99 programa PD/5

Digitalna konvekcijska pećnica izvedena od Inoxa, sa 99 programa.

Digitalna konvekcijska pećnica za peciva sa 99 programa PD/7

Digitalna konvekcijska pećnica za peciva sa 99 programa PD/7

Digitalna konvekcijska pećnica izvedena od Inoxa, sa 99 programa.