Samaref rashladni ormari

Hladnjaci Performance

Hladnjak Samaref Performance PF 600 TN / PF 600 BT

Hladnjak Samaref Performance PF 600 TN / PF 600 BT

Profesionalni hladnjak kapaciteta 600 litara.

Hladnjak Samaref Performance PF 700 TN / PF 700 BT

Hladnjak Samaref Performance PF 700 TN / PF 700 BT

Profesionalni hladnjak kapaciteta 700 litara.

Hladnjak Samaref Performance PF 1200 TN / PF 1200 BT

Hladnjak Samaref Performance PF 1200 TN / PF 1200 BT

Profesionalni hladnjak kapaciteta 1200 litara.

Hladnjak Samaref Performance PF 1400 TN / PF 1400 BT

Hladnjak Samaref Performance PF 1400 TN / PF 1400 BT

Profesionalni hladnjak kapaciteta 1400 litara.