Ugostiteljska oprema Forcar

Inox servisna kolica

Kolica za servis izvedena od inoxa.

Inox servisna kolica CA1000

Inox servisna kolica CA1000

Kolica izvedena od Inoxa.

Inox servisna kolica CA1001

Inox servisna kolica CA1001

Kolica izvedena od Inoxa.

Inox servisna kolica CA1050

Inox servisna kolica CA1050

Kolica sa tri police izvedena od Inoxa.

Inox servisna kolica CA1051

Inox servisna kolica CA1051

Kolica sa tri police izvedena od Inoxa.

Inox servisna kolica CA1070

Inox servisna kolica CA1070

Kolica sa 4 police izvedena od Inoxa.

Inox servisna kolica CA1071

Inox servisna kolica CA1071

Kolica sa 4 police izvedena od Inoxa.

Inox servisna kolica CA1382

Inox servisna kolica CA1382

Kolica sa 2 police izvedena od Inoxa.

Inox servisna kolica CA1383

Inox servisna kolica CA1383

Kolica sa 2 police izvedena od Inoxa.

Inox servisna kolica CA1384

Inox servisna kolica CA1384

Kolica sa 3 police izvedena od Inoxa.

Inox servisna kolica CA1385

Inox servisna kolica CA1385

Kolica sa 3 police izvedena od Inoxa.

Inox servisna kolica CA1380

Inox servisna kolica CA1380

Kolica sa 4 police izvedena od Inoxa.

Inox servisna kolica CA1381

Inox servisna kolica CA1381

Kolica sa 4 police izvedena od Inoxa.

Inox servisna kolica CA1390

Inox servisna kolica CA1390

Kolica izvedena iz pojačanih Ø25 inox cijevi.

Inox servisna kolica CA1391

Inox servisna kolica CA1391

Kolica izvedena iz pojačanih Ø25 inox cijevi.

Inox servisna kolica CA1410

Inox servisna kolica CA1410

Kolica izvedena iz pojačanih Ø25 inox cijevi sa 3 police.