Pizzeria

Krušne pizza peći MORELLO

Krušna peć za pizzu L / LP75

Krušna peć za pizzu L / LP75

Krušna peć za pizzu izvedena od vatrostalnog materijala sa visokim postotkom aluminija i garancijom od 10 godina, kapaciteta 2 x Ø30 pizze.

Krušna peć za pizzu L / LP100

Krušna peć za pizzu L / LP100

Krušna peć za pizzu izvedena od vatrostalnog materijala sa visokim postotkom aluminija i garancijom od 10 godina, kapaciteta 4 x Ø30 pizze.

Krušna peć za pizzu L / LP110

Krušna peć za pizzu L / LP110

Krušna peć za pizzu izvedena od vatrostalnog materijala sa visokim postotkom aluminija i garancijom od 10 godina, kapaciteta 5 x Ø30 pizze.

Krušna peć za pizzu L / LP130

Krušna peć za pizzu L / LP130

Krušna peć za pizzu izvedena od vatrostalnog materijala sa visokim postotkom aluminija i garancijom od 10 godina, kapaciteta 8 x Ø30 pizze.

Krušna peć za pizzu L / LP150

Krušna peć za pizzu L / LP150

Krušna peć za pizzu izvedena od vatrostalnog materijala sa visokim postotkom aluminija i garancijom od 10 godina, kapaciteta 10 x Ø30 pizze.

Krušna peć za pizzu L / LP180

Krušna peć za pizzu L / LP180

Krušna peć za pizzu izvedena od vatrostalnog materijala sa visokim postotkom aluminija i garancijom od 10 godina, kapaciteta 15 x Ø30 pizze.

Krušna peć za pizzu na drva sa plinskim grijačem MIX 110

Krušna peć za pizzu na drva sa plinskim grijačem MIX 110

Krušna peć za pizzu na drva sa dodatkom plinskog grijača donje površine, izvedena od vatrostalnog materijala sa visokim postotkom aluminija i garancijom od 10 godina, kapaciteta 6 x Ø30 pizze.

Krušna peć za pizzu na drva sa plinskim grijačem MIX 130

Krušna peć za pizzu na drva sa plinskim grijačem MIX 130

Krušna peć za pizzu na drva sa dodatkom plinskog grijača donje površine, izvedena od vatrostalnog materijala sa visokim postotkom aluminija i garancijom od 10 godina, kapaciteta 9 x Ø30 pizze.

Krušna peć za pizzu na drva sa plinskim grijačem MIX 150

Krušna peć za pizzu na drva sa plinskim grijačem MIX 150

Krušna peć za pizzu na drva sa dodatkom plinskog grijača donje površine, izvedena od vatrostalnog materijala sa visokim postotkom aluminija i garancijom od 10 godina, kapaciteta 12 x Ø30 pizze

Krušna peć za pizzu sa plinskim grijačem PG75

Krušna peć za pizzu sa plinskim grijačem PG75

Krušna peć za pizzu na plin izvedena od vatrostalnog materijala sa visokim postotkom aluminija i garancijom od 10 godina, kapaciteta 2 x Ø30 pizze.

Krušna peć za pizzu sa plinskim grijačem PG100

Krušna peć za pizzu sa plinskim grijačem PG100

Krušna peć za pizzu na plin izvedena od vatrostalnog materijala sa visokim postotkom aluminija i garancijom od 10 godina, kapaciteta 4 x Ø30 pizze.

Krušna peć za pizzu sa plinskim grijačem PG110

Krušna peć za pizzu sa plinskim grijačem PG110

Krušna peć za pizzu na plin izvedena od vatrostalnog materijala sa visokim postotkom aluminija i garancijom od 10 godina, kapaciteta 5 x Ø30 pizze.

Krušna peć za pizzu sa plinskim grijačem PG130

Krušna peć za pizzu sa plinskim grijačem PG130

Krušna peć za pizzu na plin izvedena od vatrostalnog materijala sa visokim postotkom aluminija i garancijom od 10 godina, kapaciteta 8 x Ø30 pizze.

Krušna peć za pizzu sa plinskim grijačem PG150

Krušna peć za pizzu sa plinskim grijačem PG150

Krušna peć za pizzu na plin izvedena od vatrostalnog materijala sa visokim postotkom aluminija i garancijom od 10 godina, kapaciteta 10 x Ø30 pizze.

Krušna peć za pizzu sa plinskim grijačem PG180

Krušna peć za pizzu sa plinskim grijačem PG180

Krušna peć za pizzu na plin izvedena od vatrostalnog materijala sa visokim postotkom aluminija i garancijom od 10 godina, kapaciteta 15 x Ø30 pizze.