Ugostiteljska oprema Forcar

Ormari za grijanje tanjura

Ormar za grijanje tanjura MS1860

Ormar za grijanje tanjura MS1860

Ormar za grijanje tanjura kapaciteta 60 tanjura

Ormar za grijanje tanjura MS1862

Ormar za grijanje tanjura MS1862

Ormar za grijanje tanjura kapaciteta 100 tanjura

Ormar za grijanje tanjura MS1866

Ormar za grijanje tanjura MS1866

Ormar za grijanje tanjura kapaciteta 120 tanjura