Kuhinjska oprema - Serija 650

Plinski roštilji

Plinski roštilj glatka ploča 400

Plinski roštilj glatka ploča 400

Plinski roštilj sa glatkom gus pločom

Plinski roštilj glatka ploča 600

Plinski roštilj glatka ploča 600

Plinski roštilj sa glatkom gus pločom

Plinski roštilj glatka ploča 800

Plinski roštilj glatka ploča 800

Plinski roštilj sa glatkom gus pločom

Plinski roštilj 1/2 glatka, 1/2 rebrasta ploča 600

Plinski roštilj 1/2 glatka, 1/2 rebrasta ploča 600

Plinski roštilj 1/2 glatka, 1/2 rebrasta gus ploča

Plinski roštilj 1/2 glatka, 1/2 rebrasta ploča 800

Plinski roštilj 1/2 glatka, 1/2 rebrasta ploča 800

Plinski roštilj 1/2 glatka, 1/2 rebrasta gus ploča

Plinski roštilj glatka krom ploča 400

Plinski roštilj glatka krom ploča 400

Plinski roštilj glatka krom ploča

Plinski roštilj glatka krom ploča 600

Plinski roštilj glatka krom ploča 600

Plinski roštilj glatka krom ploča

Plinski roštilj glatka krom ploča 800

Plinski roštilj glatka krom ploča 800

Plinski roštilj glatka krom ploča

Plinski roštilj 1/3 rebrasta, 2/3 glatka krom ploča 400

Plinski roštilj 1/3 rebrasta, 2/3 glatka krom ploča 400

Plinski roštilj 1/3 rebrasta, 2/3 glatka krom ploča

Plinski roštilj glatka ploča - FIMAR

Plinski roštilj glatka ploča - FIMAR

Dim. 335x600x300h mm

Plinski roštilj rebrasta ploča - FIMAR

Plinski roštilj rebrasta ploča - FIMAR

Dim. 335x600x300h mm

Plinski roštilj glatka ploča - FIMAR

Plinski roštilj glatka ploča - FIMAR

Dim. 665x600x300h mm

Plinski roštilj glatka/rebrasta ploča - FIMAR

Plinski roštilj glatka/rebrasta ploča - FIMAR

Dim. 665x600x300h mm