Ugostiteljska oprema Forcar

Posude za grijanje hrane

Posuda za grijanje hrane CD7905

Posuda za grijanje hrane CD7905

Posuda za grijanje hrane sa poklopcem

Posuda za grijanje hrane CD9801

Posuda za grijanje hrane CD9801

Posuda za grijanje hrane sa kliznimm poklopcem

Posuda za grijanje hrane CD6502

Posuda za grijanje hrane CD6502

Posuda za grijanje hrane sa kliznim poklopcem

Posuda za grijanje hrane CD6504

Posuda za grijanje hrane CD6504

Okrugla posuda za grijanje hrane sa kliznim poklopcem

Posuda za grijanje hrane CD6505

Posuda za grijanje hrane CD6505

Posuda za grijanje hrane sa kliznim poklopcem i unutarnjim posudama

Električni kotao B8001

Električni kotao B8001

Kotao kapaciteta 10 litara