Samaref rashladni ormari

Profesionalni hladnjaci Premium

Profesionalni Hladnjak Samaref Premium PM 600 TN / PM 600 BT

Profesionalni Hladnjak Samaref Premium PM 600 TN / PM 600 BT

Profesionalni hladnjak kapaciteta 600 litara.

Profesionalni Hladnjak Samaref Premium PM 600 TN PV / PM 600 BT PV

Profesionalni Hladnjak Samaref Premium PM 600 TN PV / PM 600 BT PV

Profesionalni hladnjak sa staklenim vratima kapaciteta 600 litara

Profesionalni Hladnjak Samaref Premium PM 700 TN / PM 700 BT

Profesionalni Hladnjak Samaref Premium PM 700 TN / PM 700 BT

Profesionalni hladnjak kapaciteta 700 litara.

Profesionalni Hladnjak Samaref Premium PM 700 TN PV / PM 700 BT PV

Profesionalni Hladnjak Samaref Premium PM 700 TN PV / PM 700 BT PV

Profesionalni hladnjak sa staklenim vratima, kapaciteta 700 litara.

Profesionalni Hladnjak Samaref Premium PM 1200 TN / PM 1200 BT

Profesionalni Hladnjak Samaref Premium PM 1200 TN / PM 1200 BT

Profesionalni hladnjak kapaciteta 1200 litara.

Profesionalni Hladnjak Samaref Premium PM 1200 TN PV / PM 1200 BT PV

Profesionalni Hladnjak Samaref Premium PM 1200 TN PV / PM 1200 BT PV

Profesionalni hladnjak sa staklenim vratima, kapaciteta 1200 litara.

Profesionalni Hladnjak Samaref Premium PM 1400 TN / PM 1400 BT

Profesionalni Hladnjak Samaref Premium PM 1400 TN / PM 1400 BT

Profesionalni hladnjak kapaciteta 1400 litara.

Profesionalni Hladnjak Samaref Premium PM 1400 TN PV / PM 1400 BT PV

Profesionalni Hladnjak Samaref Premium PM 1400 TN PV / PM 1400 BT PV

Profesionalni hladnjak sa staklenim vratima, kapaciteta 1400 litara.