Rashladna oprema Forcar

Rashladne vitrine za boce

Rashladna vitrina za boce BC1PB

Rashladna vitrina za boce BC1PB

Horizontalna vitrina za hlađenje pića.

Rashladna vitrina za boce BC2PS

Rashladna vitrina za boce BC2PS

Horizontalna vitrina za hlađenje pića.

Rashladna vitrina za boce BC3PS

Rashladna vitrina za boce BC3PS

Horizontalna vitrina za hlađenje pića.