Konvekcijske pećnice

UNOX LineMiss / LineMissTop

LineMiss Top električna kovekcijska 600x400 pečnica XFT200

LineMiss Top električna kovekcijska 600x400 pečnica XFT200

Line MissTop konvekcijska pečnica XFT200 je idealno riješenje za pekare i slastičarnice koje žele postići iste rezultate pečenja kao i sa mnogo većim pečnicama, uz visoku kvalitetu i pouzdane ponovljive rezultate, a u manjem, ekonomičnijem formatu. Kapacitet pečnice je 4x 600x400 pekarska pladnja.

LineMissTop električna kovekcijska 460x330 pečnica XFT140

LineMissTop električna kovekcijska 460x330 pečnica XFT140

Line MissTop konvekcijska pečnica XFT140 je idealno riješenje za pekare i slastičarnice koje žele postići iste rezultate pečenja kao i sa mnogo većim pečnicama, uz visoku kvalitetu i pouzdane ponovljive rezultate, a u manjem, ekonomičnijem formatu. Kapacitet pečnice je 4x 460x330 pekarska pladnja.

LineMiss električna kovekcijska 600x400 pečnica XFT190 (Classic)

LineMiss električna kovekcijska 600x400 pečnica XFT190 (Classic)

LineMiss konvekcijska pečnica XFT190 je idealno riješenje za pekare i slastičarnice koje žele postići iste rezultate pečenja kao i sa mnogo većim pečnicama, uz visoku kvalitetu i pouzdane ponovljive rezultate, a u manjem, ekonomičnijem formatu. Kapacitet pečnice je 4x 600x400 pekarska pladnja. Ova pečnica ne podržava ovlaživanje zraka.

LineMiss električna kovekcijska 600x400 pečnica XFT193 (Manual H)

LineMiss električna kovekcijska 600x400 pečnica XFT193 (Manual H)

LineMiss konvekcijska pečnica XFT193 je idealno riješenje za pekare i slastičarnice koje žele postići iste rezultate pečenja kao i sa mnogo većim pečnicama, uz visoku kvalitetu i pouzdane ponovljive rezultate, a u manjem, ekonomičnijem formatu. Kapacitet pečnice je 4x 600x400 pekarska pladnja. Ova pečnica podržava manualno ovlaživanje zraka.

LineMiss električna kovekcijska 600x400 pečnica XFT195 (Dynamic)

LineMiss električna kovekcijska 600x400 pečnica XFT195 (Dynamic)

LineMiss konvekcijska pečnica XFT195 je idealno riješenje za pekare i slastičarnice koje žele postići iste rezultate pečenja kao i sa mnogo većim pečnicama, uz visoku kvalitetu i pouzdane ponovljive rezultate, a u manjem, ekonomičnijem formatu. Kapacitet pečnice je 4x 600x400 pekarska pladnja. Ova pečnica podržava automatsko ovlaživanje zraka.

LineMiss električna kovekcijska 600x400 pečnica XFT199 (Matic)

LineMiss električna kovekcijska 600x400 pečnica XFT199 (Matic)

LineMiss konvekcijska pečnica XFT199 je idealno riješenje za pekare i slastičarnice koje žele postići iste rezultate pečenja kao i sa mnogo većim pečnicama, uz visoku kvalitetu i pouzdane ponovljive rezultate, a u manjem, ekonomičnijem formatu. Kapacitet pečnice je 4x 600x400 pekarska pladnja. Ova pečnica podržava automatsko ovlaživanje zraka.

LineMiss električna kovekcijska 600x400 pečnica XFT188 (Power Dynamic)

LineMiss električna kovekcijska 600x400 pečnica XFT188 (Power Dynamic)

LineMiss konvekcijska pečnica XFT188 je idealno riješenje za pekare i slastičarnice koje žele postići iste rezultate pečenja kao i sa mnogo većim pečnicama, uz visoku kvalitetu i pouzdane ponovljive rezultate, a u manjem, ekonomičnijem formatu. Kapacitet pečnice je 3x 600x400 pekarska pladnja. Ova pečnica podržava automatsko ovlaživanje zraka.

LineMiss električna kovekcijska 600x400 pečnica XFT185 (Dynamic)

LineMiss električna kovekcijska 600x400 pečnica XFT185 (Dynamic)

LineMiss konvekcijska pečnica XFT185 je idealno riješenje za pekare i slastičarnice koje žele postići iste rezultate pečenja kao i sa mnogo većim pečnicama, uz visoku kvalitetu i pouzdane ponovljive rezultate, a u manjem, ekonomičnijem formatu. Kapacitet pečnice je 3x 600x400 pekarska pladnja. Ova pečnica podržava automatsko ovlaživanje zraka.

LineMiss električna kovekcijska 600x400 pečnica XFT183 (Manual H)

LineMiss električna kovekcijska 600x400 pečnica XFT183 (Manual H)

LineMiss konvekcijska pečnica XFT183 je idealno riješenje za pekare i slastičarnice koje žele postići iste rezultate pečenja kao i sa mnogo većim pečnicama, uz visoku kvalitetu i pouzdane ponovljive rezultate, a u manjem, ekonomičnijem formatu. Kapacitet pečnice je 3x 600x400 pekarska pladnja. Ova pečnica podržava manualno ovlaživanje zraka.

LineMiss električna kovekcijska 600x400 pečnica XFT180 (Classic)

LineMiss električna kovekcijska 600x400 pečnica XFT180 (Classic)

LineMiss konvekcijska pečnica XFT180 je idealno riješenje za pekare i slastičarnice koje žele postići iste rezultate pečenja kao i sa mnogo većim pečnicama, uz visoku kvalitetu i pouzdane ponovljive rezultate, a u manjem, ekonomičnijem formatu. Kapacitet pečnice je 3x 600x400 pekarska pladnja. Ova pečnica ne podržava ovlaživanje zraka.

LineMiss električna kovekcijska 460x330 pečnica XFT130 (Classic)

LineMiss električna kovekcijska 460x330 pečnica XFT130 (Classic)

LineMiss konvekcijska pečnica XFT130 je idealno riješenje za pekare i slastičarnice koje žele postići iste rezultate pečenja kao i sa mnogo većim pečnicama, uz visoku kvalitetu i pouzdane ponovljive rezultate, a u manjem, ekonomičnijem formatu. Kapacitet pečnice je 4x 460x330 pekarska pladnja. Ova pečnica ne podržava ovlaživanje zraka.

LineMiss električna kovekcijska 460x330 pečnica XFT133 (Manual H)

LineMiss električna kovekcijska 460x330 pečnica XFT133 (Manual H)

LineMiss konvekcijska pečnica XFT133 je idealno riješenje za pekare i slastičarnice koje žele postići iste rezultate pečenja kao i sa mnogo većim pečnicama, uz visoku kvalitetu i pouzdane ponovljive rezultate, a u manjem, ekonomičnijem formatu. Kapacitet pečnice je 4x 460x330 pekarska pladnja. Ova pečnica podržava manualno ovlaživanje zraka.

LineMiss električna kovekcijska 460x330 pečnica XFT135 (Dynamic)

LineMiss električna kovekcijska 460x330 pečnica XFT135 (Dynamic)

LineMiss konvekcijska pečnica XFT135 je idealno riješenje za pekare i slastičarnice koje žele postići iste rezultate pečenja kao i sa mnogo većim pečnicama, uz visoku kvalitetu i pouzdane ponovljive rezultate, a u manjem, ekonomičnijem formatu. Kapacitet pečnice je 4x 460x330 pekarska pladnja. Ova pečnica podržava automatsko ovlaživanje zraka.

LineMiss električna kovekcijska 460x330 pečnica XFT110 (Classic)

LineMiss električna kovekcijska 460x330 pečnica XFT110 (Classic)

LineMiss konvekcijska pečnica XFT110 je idealno riješenje za pekare i slastičarnice koje žele postići iste rezultate pečenja kao i sa mnogo većim pečnicama, uz visoku kvalitetu i pouzdane ponovljive rezultate, a u manjem, ekonomičnijem formatu. Kapacitet pečnice je 3x 460x330 pekarska pladnja. Ova pečnica ne podržava ovlaživanje zraka.

LineMiss električna kovekcijska 460x330 pečnica XFT113 (Manual H)

LineMiss električna kovekcijska 460x330 pečnica XFT113 (Manual H)

LineMiss konvekcijska pečnica XFT113 je idealno riješenje za pekare i slastičarnice koje žele postići iste rezultate pečenja kao i sa mnogo većim pečnicama, uz visoku kvalitetu i pouzdane ponovljive rezultate, a u manjem, ekonomičnijem formatu. Kapacitet pečnice je 3x 460x330 pekarska pladnja. Ova pečnica podržava manualno ovlaživanje zraka.